Adresli Algılama ve İhbar Sistemi

Adresli yangın algılama sistemleri mikro işlemci alt yapısına sahiptir. Günümüzde, yangın alarm sistemlerinde kullanılan en gelişmiş sistemlerdir. Her algılama elemanının bir adresi vardır ve Alarm Paneli ile tüm elemanlar (dedektör, buton, modül vs.) arasında sürekli bir haberleşme mevcuttur. Bu sayede, her bir algılama elemanının durumu panele sürekli olarak bildirilir. Algılama elemanlarıyla panel arasında aktif olarak haberleşme olmasının getirdiği bir avantaj da kablolamada karşımıza çıkar. Bu sistemlerde kablo maliyeti ve işçilikte ekonomi sağlanabilmektedir.

Sistemlerin çok gelişmiş yazılımları mevcuttur. Bu sayede işleyiş açısından birçok değişik varyasyonlar kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca, sistemler online bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Adresli sistemler, algılama elemanlarının yanı sıra, yardımcı diğer sistemlerden bilgi toplamak veya ilgili sistemleri devreye almak ya da çıkarmak için çeşitli ek saha malzemeleriyle desteklenmişlerdir.

Örnek olarak; yangın söndürme sistemleri pompalarının, akış anahtarlarının ve hat kesme vanalarının konumlarının, yangın damperlerinin izlenmesi için İzleme Modülü ya da asansörlerin kontrol edilmesi, duman egzost fanlarının devreye alınması, yangın kapılarının kapatılması, ihbarın bölgesel olarak yapılabilmesi için kontrol modülü kullanılır. Bu farklı adresleme yöntemleri, sistemin kurulması ve kullanılması aşamasında çok önemli olmaktadır.

Konvansiyonel Algılama ve İhbar Sistemi

Konvansiyonel yangın alarm panelleri, yangın algılama sistemlerinin en basit olanıdır. İhbar zon olarak tabir edilen algılama elemanlarının oluşturduğu toplu guruptan gelir. İhbarın hangi elemandan (dedektör, buton vs.) geldiğini anlama şansı yoktur. Bu nedenle otel ve büro gibi ortamlarda konvansiyonel sistemler kullanılması, yangın anında ihbar gelen bölgede araştırma yapmayı gerekli kılmakta, bu da vakit kaybına neden olmaktadır.

Sistem, her zonda birbiri ardına paralel olarak bağlanmış algılama elemanlarından oluşur. Sistem, zon bazında hat kontrolünü hattın en sonuna bağlanmış olan Hat Sonu Direnci (E.O.L) diye tabir edilen bir direnç sayesinde, sürekli olarak devrede dolaşan bir akım sayesinde yapar. Herhangi bir nedenle hat kesilir, dedektörlerden herhangi biri yerinden çıkarsa, bu akım devrede dolaşamadığı için ilgili zonda arıza ihbarı verilir. Böylece hat açık devreye karşı korunmuş olur.

Alarm durumunda ise, sistemler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte, temel yapısı aynıdır. Zon başına bir akım sınırlayıcı devre mevcuttur. Algılama elemanları ihbar durumunda, zon hattını kısa devre ederler. Hattan akan akım, akım sınırlayıcı devre tarafından belirli bir limitte tutulur. Aynı zamanda yangın ihbarı gerçekleşir.

Özel Gazlı Söndürme panelleri de bu grupta yer alır. Temel yapı olarak bir söndürme bölgesinde, iki algılama zonu bulunur. Her iki zondan da yangın ihbarı alındığında, basit bir devre ile söndürme çıkışı devreye sokulur. Solenoid vana aktif hale gelir ve söndürme gerçekleşir.

Minimax FMZ 5000

Yangın algılama kontrol panelleri, her biri kendi benzersiz zorluklarını ve risklerini sunan farklı sistemler ve uygulamalarla, güvenlik yönetim sisteminin kalbindedir. Minimax FMZ 5000 algılama ve söndürme kontrol panelleri, optimum tespiti sağlar, birlikte mükemmel bir şekilde çalışır ve binalarınızı korumak için gereken diğer tüm bileşenlerle uyum sağlar.

UniVario Yangın Dedektörleri

UniVario endüstriyel yangın dedektörleri akıllı, platform tabanlı ve mikroişlemci kontrollü yangın dedektörleridir. Modüler konsepti ve gelişmiş sinyal işleme teknikleri sayesinde, bu dedektörler son derece geniş bir uygulama yelpazesinde bireysel ihtiyaç profillerini karşılamaktadır.

FMZ 5000 Yangın Algılama ve Söndürme Paneli

Univario Endüstriyel Dedektörler