Gazlı söndürme sistemi yapılacak mahallin tam sızdırmaz olması, söndürücü gazın yangını absorbe ederek söndürmesi açısından çok önemlidir. NFPA ve EN 15004 tarafından belirlenen gazın oda içerisinde kalması gereken minimum süre 10 dakikadır. Bu bakımdan; oda içerisine sadece söndürme sistemi yapılması tek başına yeterli değildir, odanın izolasyonunun da iyi yapılması gerekmektedir. İzolasyonun iyi olduğunun anlaşılması için oda sızdırmazlık testi muhakkak yapılmalıdır.

Testin amacı; oda içerisindeki kaçakları alan (m²) bazında belirlemek ve gazın oda içerisinde ne kadar süre kalabileceğini hesaplamaktır. Test, bir fan yardımı ile yapılır. Önce mahal içi basınçlandırılır, sonra mahaldeki hava emiş yapılarak ortam dışına yollanır. Oda içindeki ve fan içerisinden geçen hava basıncı manometreler yardımı ile ölçülür. Bu değerler onaylı bir bilgisayar programı tarafından değerlendirilir. Aradaki diferansiyel fark neticesinde odanın kaçakları bulunmuş olur. Oda kaçakları hesaplandıktan sonra gazın 10 dakika kalma süresi elde edilirse, oda testi geçmiş sayılır. Aksi takdirde, açıklıkların izolasyonunda revizyona gidilir.