VSN 1230 yangın söndürme sistemleri, Novec ™ 1230’u 3M ™ kullanarak yangınla mücadele eder. Bu söndürme maddesi, özellikle elektronik ve elektrikli ekipmanların bulunduğu alanların korunması için uygundur ve özellikle küçük ve orta boy odalar için ekonomik bir yangından koruma çözümü sunar. VSN 1230 sisteminin 50 bar teknolojisi, bu söndürücü maddenin özelliklerini en iyi şekilde kullanmaktadır.

Novec 1230 söndürücü maddesi, ateşin ısısını düşürür ve böylece yanma reaksiyonunu durdurur.

Söndürme maddesi sıvı halde saklanır ve sadece söndürme nozullarından çıktıktan sonra bir gaz haline dönüşür. Bu nedenle; gizli yangın kaynaklarını başlangıç safhasında hızlı bir şekilde söndürür, yangın hasarını en aza indirir ve uzun ticari kesintileri veya iş kesintilerini engeller.

Dahası; suyun aksine, söndürücü maddenin kendisinin neden olduğu köpük veya tozdan dolayı ikincil hasarları pratik olarak imkansızdır. Novec 1230 paslandırıcı değildir, elektrik iletkeni değildir, kalıntı bırakmaz ve havalandırma yoluyla ilgili alanın dışına kolayca çıkarılabilir. Novec 1230, inert gazların yanı sıra elektronik ve elektrik riskleri için tercih edilen söndürücü maddedir.

Novec 1230 yangın söndürme sistemleri, inert gaz söndürme sistemlerinden çok daha düşük bir tasarım konsantrasyonuyla söndürme etkisine ulaşmaktadır. Bu, yangın durumunda az miktarda söndürücü madde getirilmesi ve bu sayede daha kısa basma sürelerinin uygulanması anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, basınç tahliye damperi çoğu zaman daha küçük yapılabilir.

Söndürme maddesi son derece kompakt bir şekilde depolanabilir. Ek olarak, Novec 1230 tasarım konsantrasyonunda herhangi bir sağlık tehlikesi mevcut değildir, bu nedenle VSN 1230 kurulumları insanlar tarafından erişilen alanlar için de uygundur.

Novec 1230 sıvısı, diğer temiz gazlı kimyasal söndürücü maddelerle karşılaştırıldığında en iyi çevre özelliklerine sahiptir. Ozon tabakası için herhangi bir tehlike oluşturmaz ve çok düşük bir küresel ısınma etkisi vardır. Sadece beş gün içinde tamamen tükenir.

25 bar ve 42 barlık geleneksel Novec 1230 yangın söndürme sistemlerinin çalışma basınçlarına ek olarak, VSN 1230 sistemlerin de bazı önemli avantajlar sunan 50 bar konfigürasyonu da mevcuttur.

Novec 1230 söndürme maddesi kullanan yangın söndürme sistemlerinin standartlara göre, korunan alana en fazla 10 saniye içinde boşaltılması gerekir. 50 bar teknolojisi, daha düşük çalışma basınçları kullanan sistemlere kıyasla daha uzun ve daha karmaşık boruların kullanılmasını mümkün kılar. Bu, Novec 1230 gazlı söndürme silindirinin korunacak olan alanın dışında da konumlandırılabileceği anlamına gelir.

50 bar teknolojisi ile birkaç tek bölgeli sistem yerine bir çok bölgeli sistem kurmak mümkündür. Çok bölgeli sistemlerde (Multi Zon) ortak olarak tüm odalar için tek bir alandaki söndürme silindir grubunu kullanırken, tek bölgeli sistemlerde her oda için ayrı bir silindir grubu tesisi sağlanmalıdır. Özellikle benzer boyutlara sahip birkaç oda korunmak zorundaysa Multi Zon sistemi, maliyeti düşürür ve alandan tasarruf sağlar.

VSN 1230 yangın söndürme sistemleri, tek bir alanın korunması için tek bölge sistemi olarak veya iki veya daha fazla alanı korumak için çok bölgeli sistem şeklinde tasarlanabilir.

Tek Bölge Sistemleri

VSN 1230 söndürme sistemi, korunan alana monte edilirken; Sistem boru hattının boyutu, söndürme nozullarının sayısı ve yerleşimi, söz konusu risk ve ilgili yerel koşullar tarafından belirlenir. Söndürme maddesi özel silindirlerde sıvı formda depolanır, burada azot yastığı söndürme maddesinin üzerine bindirilir ve böylece 25, 42 veya 50 bar çalışma basıncı elde edilir.

Daha küçük odaları korumak için genellikle tek bir silindir yeterlidir. Daha büyük odaları korumak için çok silindirli sistemler kullanılır.

Duman dedektörleri sürekli olarak yangın alanını izler ve yangın durumunda yangın algılama ve söndürme kontrol paneline bir sinyal gönderir. Tek silindirli sistemlerde, kontrol paneli daha sonra söndürücü maddeyi boru hattı içine serbest bırakmak için söndürücü madde silindirinin elektrik (Solenoid) valfini açar. Çok silindirli sistemlerde ilk silindir elektrikle etkinleştirilir, diğer silindirler pnömatik olarak tetiklenir.

Yangın algılama ve söndürme kontrol paneli, sesli ve görsel bir alarmı tetikler; buradaki amaç, kişilerin odadan çıkmalarının istenmesidir.

Aynı zamanda kalıcı olarak yönetilen bir istasyona bir sinyal iletir. Önceden belirlenmiş bir uyarı süresinin bitiminden sonra söndürme işlemi başlar: Söndürme maddesi, boru sistemi vasıtasıyla 10 saniye içinde söndürme bölgesine taşınır.

Multi-Zon Sistemleri

Çok bölgeli sistemler, tek odalı sistemlere çok benzer, ancak tüm odaları korumak için ortak bir söndürme madde silindirleri kullanırlar. Bir yangın durumunda, yangın algılama ve söndürme kontrol paneli özel seçici valfleri kontrol eder. Bu valfler, yangın söndürme maddesini sadece yangından etkilenen söndürme bölgelerine bırakmak için kullanılır.

İstenilen miktarda söndürücü madde her zaman en büyük korunan alana göre hesaplanır. Yangından, daha küçük bir alanın etkilenmesi durumunda, bu alandaki yangını söndürmek için yalnızca gerekli miktarda söndürücü madde silindirleri devreye alınır. Söndürme silindirinin rezervinden dolayı, sistemin yangın söndürme kapasitesi, söndürme sistemi devreye girdikten sonra dahi kesintisiz bir çalışma sağlamak için garanti edilmektedir.

Viking DesignManager

Boru sisteminde, söndürme sisteminin devreye girmesinden sonra sıvı Novec 1230 ve gaz halindeki azottan oluşan iki fazlı bir akış meydana gelir; Bu, sistemi planlarken hidrolik hesaplama için belirli bir zorluk getirmektedir.

VSN 1230 yangın söndürme sistemleri için özel projelerde kullanılması için DesignManager tasarlanmıştır. Bu tasarım programı, iki fazlı akış için özel olarak geliştirilmiş bir simülasyon modelini temel almaktadır ve bu model, söndürme sistemi modellerinde çok sayıda akış testinde doğrulanmıştır.

DesignManager’ın hesaplama hassasiyeti sayesinde, söndürme sistemleri, hem emniyet sistemleri açısından hem de ekonomik açıdan optimum şekilde tasarlanabilir: tasarlanan söndürme sistemlerinin güvenilir ve etkili oldukları testler ile kanıtlanmıştır. Geleneksel tasarım programlarının aksine, DesignManager, hesaplamada 15 adete kadar çıkışa sahip çok bölgeli sistemlerin boru hatlarını da içerebilir. Aynı zamanda karmaşık ve asimetrik boru hatlarını hesaplar, böylece sistem tasarımında daha fazla esneklik sağlar.

50 bar, 42 bar veya 25 bar sistem, tek veya çok bölgeli, simetrik veya asimetrik boru hatları için DesignManager, her proje için ideal sistem varyasyonunu ve çözümünü her zaman bulacaktır.

Sistem tasarımının güvenliğini daha da arttırmak için, DesignManager’ın kılavuzlu menüsü, temel veriler sisteme girilirken bile hata ve olasılık kontrolü yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Viking DesignManager’a entegre edilen AutoCAD yazılımına yönelik bir arayüz, hesaplamaları kolaylıkla gerçekleştirmeyi ve sonuçların proje belgelerine ve sistem kayıtlarına alınmasını mümkün kılar.

VSN 1230 yangın söndürme sistemleri, insanlar söndürme alanlarında bulunsalar dahi, elektrikli ve elektronik tesisatlı alanların korunması için özellikle en uygun sistemlerden biridir.

DesignManager da dahil olmak üzere VSN 1230 yangın söndürme sistemlerinin tüm sistem çeşitleri ve seçenekleri UL listeli, FM ve VdS tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Diğer uluslararası sertifikasyon kuruluşlarının onayları da mevcuttur.

Uygulama Yerleri

 • Server Odaları ve Diğer IT Tesisler
 • Data Binaları
 • Telekomünikasyon Binaları
 • Kontrol Odaları ve Kontrol İstasyonları
 • Arşivler
 • Elektrik Pano Odaları
 • Elektrik Dağıtım Odaları

Bir VSN 1230 yangın söndürme sistemini seçmek için pek çok neden vardır:

 • Sistemler, elektronik ve elektrikli ekipmanlara sahip odalarda mükemmel bir söndürme efekti sağlar.
 • Novec 1230 söndürme maddesi aşındırıcı ya da elektrik iletken değildir, kalıntı bırakmaz ve söz konusu boşluktan havalandırma yoluyla kolayca çıkarılabilir.
 • Novec 1230 yangın söndürme maddesi, insanlar tarafından sıkça ziyaret edilen bölgeler için çok uygundur.
 • 50 bara kadar çalıştırma basınçları, daha kapsamlı boru tesisatına ve korunan alanın dışında söndürücü maddenin depolanmasına olanak tanır.
 • Maliyet etkinliğine sahip çok bölgeli sistemler sayesinde, birkaç bölgeyi kapsamak için tek bir yangın söndürme maddesi stoku yeterlidir.
 • DesignManager, karmaşık asimetrik boru hatlarını otomatik olarak hesaplar ve emniyetle ve ekonomik açıdan en uygun çözümleri sunar.