Oxeo yangın söndürme sistemleri, azot ve argon kullanılmak sureti ile yangını söndürür. Bu doğal inert gazlar, özellikle yüksek riskli bölgelerde söndürme maddesi olarak çok etkilidir. Bu sistemler elektriksel olarak iletken değildirler ve kalıntı bırakmazlar, bu nedenle özellikle değerli ve hassas ekipman içeren alanların korunması için uygundurlar.

Oxeo söndürme sistemleri, tüm söndürme bölgesinde üç boyutlu bir etkiye sahiptir: Serbest kalan inert gazlar, bir yangın durumunda homojen olarak dağılmaktatır. Gizli yangın kaynakları bile anında söndürülür. Oxeo söndürme sistemleri, yanıcı sıvılar ve diğer tehlikeli maddelerle birlikte belirli tehlike bölgelerinin yanı sıra, yüksek riskli yangın alanları için de oluşabilecek yangını önlemek için çok uygundur.

İnert gazlarla hızlı yangın söndürme, yangın sonucu olası hasarı azaltır. Buna ek olarak, söndürücü maddenin kendisinin neden olduğu ikincil hasar pratik olarak hariç tutulmaktadır.

Su, köpük veya tozdan farklı olarak, inert gazlar hassas elektronik ekipmanı etkilemez. Bir yangını başarılı bir şekilde söndürdükten sonra, gaz basit bir havalandırma ile söz konusu odadan çıkarılabilir. Oxeo söndürme sistemleri değerli eşyaları veya yeri doldurulamayan kültürel varlıkları yangınlara karşı korumak veya elektrikli veya elektronik ekipmanların uzun ve pahalı operasyonel duruşlarını önlemek için her zaman mükemmel bir seçimdir.

Azot ve argon gazları yangınları söndürmek için gereken konsantrasyonlarda kesinlikle toksik değildir ancak serbest bırakıldığında, oksijenin konsantrasyonu daima ortam atmosferine kıyasla önemli ölçüde daha düşük olacaktır. Bu nedenle Oxeo söndürme sistemleri, yangın söndürme işlemi başlamadan önce bölgenin boşaltılması için, söndürme bölgesinde mevcut olan herkese akustik ve optik alarmlar aracılığıyla uyarılar sunar. Böylece, bu sistemler insanlar tarafından erişilen alanlarda da kullanılabilir.

Oda korumaya ek olarak, Oxeo sistemleri ayrıca kontrol veya server panoları veya makine aletleri (“ekipman koruması”) gibi kapalı tesisler için güvenilir koruma sunar. Özel prefabrike Oxeo kompakt montaj grupları bu tür koruma için özellikle kullanılabilir.

Oxeo söndürme sistemleri, 300 bar teknolojisinden ConstantFlow seçeneğine kadar modern inert gaz söndürme sistemlerinin tüm özelliklerini sunar. Buna ek olarak, DesignManager, sistem boyutlandırmasının daima en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

İnert gazlar, A (katı madde), B (yanıcı sıvı) ve C (yanıcı gazlar) sınıfı yangınlarını söndürmek için mükemmeldir. Ayrıca, D sınıfı yangınlar (hafif metal yangınları) için de uygun olan tek söndürme gazı argondur. Çoğu durumda yangınlar, hacim olarak % 13.8’e kadar oksijen indirgemesi ile etkin şekilde söndürülmüş olabilir.

Azot ve argon, ortam havasının doğal bileşenleri olup atmosfere zararlı bir etkisi yoktur. Başka hiçbir gazlı söndürme maddesinin, benzer bir çevresel temiz sicili bulunmamaktadır. Yangın söndürme sistemlerinin yanı sıra birçok başka amaçla da kullanıldığından, her iki gaz da hemen hemen her yerde mevcuttur. Bu; azot veya argon kullanan Oxeo söndürme sistemleri için, aktivasyondan sonra minimum masrafla kolayca doldurulabilir ve tekrar hızlı bir şekilde çalışabilir demektir.

Argon veya azot ya da karışık gazlar olarak kullanılan inert gazlardan bağımsız olarak; Oxeo söndürme sistemlerinin teknolojisi, daima aynıdır.

Her risk tipi için doğru inert gaz

Nitrojen

Doğal atmosfer havayla karşılaştırıldığında hacim olarak % 78.1, azotu ise 0.967: 1 yoğunlukta içerir. Azot, hava ile benzer bir yoğunluğa sahiptir ve azotun söndürme bölgesi boyunca optimum bir şekilde dağılmasına ve özellikle uzun bir süre zarfında söndürülebilir bir inert gaz konsantrasyonunun devam etmesine izin verir. Bu, azotu geniş bir uygulama yelpazesi için evrensel bir söndürücü madde olarak nitelendirir.

Argon

Argon, ortam havasından elde edilen ve hacim olarak% 0.93 oranında doğal atmosferde bulunan soygazdır. Hava ile karşılaştırıldığında yoğunluğu 1.38: 1’dir. Argon, havadan çok daha ağır olduğundan, üst katlarında daha az izole edilmiş yükseltilmiş döşemeler gibi alanlar için özellikle uygundur.

Argon, atalet derecesinin yüksek olması nedeniyle (“gerçek” inert gaz) metal yangınları için de özellikle uygundur.

Karışık gazlar

Oxeo söndürme sistemlerinde azot ve argon ve isteğe bağlı olarak az miktarda karbon dioksit içeren karışık gazlar da kullanılabilir. İnert gaz söndürme sistemlerinde kullanılan tipik karışık gazlar, % 50 azot ve % 50 argondan oluşan IG-55’in yanı sıra, % 52 azot, % 40 argon ve % 8 karbon dioksitten oluşan IG-541’dir.

Söndürme bölgeleri ve bölge alt bölümleri

Oxeo söndürme sistemleri, yangın algılama ve söndürme sistemi kontrol paneli ile birlikte, ilgili zonlar için, seçici vanalar ile, bir veya daha fazla söndürme bölgesine bölünebilir.

Oxeo söndürme nozullarına sahip bir boru hattı, korunan alanlardan geçmektedir. Boru hattının boyutu ve söndürücü nozulların düzenlenmesi korunan alana göre belirlenir. Çok yüksek tavanlı alanlarda nozullar iki veya daha fazla seviyeye monte edilir. Kapalı ekipmanı korumak için boru şebekesi genellikle korunan ekipmanın dışında bulunur. Oxeo söndürme sistemi, bir dizi farklı uygulama için özel söndürme nozulları serisi sunar. Oxeo söndürme sistemleri, tek bir söndürme bölgesinin korunması için tek bölge sistemi olarak veya iki veya daha fazla söndürme bölgesinin korunması için çok bölgeli bir sistem olarak tasarlanabilir.

Çok bölmeli söndürme sistemleri, yangın algılama ve söndürme kontrol paneli aracılığıyla bir yangın durumunda devreye sokulabilen, söndürücü gazı sadece yangın etkilenen söndürme bölgesinde bırakılmasını sağlayan seçici valflerle donatılmıştır. Bir koruma altındaki tesis içinde benzer boyutta birden çok oda inert bir gazlı söndürme sistemi ile korunacaksa, çok alanlı sistem, her söndürme bölgesi kendi söndürme gaz depolama sistemini gerektirmediğinden maliyet avantajı sağlama konusunda özellikle etkilidir.

Söndürücü Gaz Deposu

Söndürme maddesi yüksek basınçlı gaz silindirlerinde depolanır ve daha sonra mevcut alanın optimizasyonu ve Oxeo depolama sisteminin genişletilebilirliği sağlanır. Her bir silindirin doldurma basıncı, basınç göstergeleri ile sızıntı olup olmadığı sürekli olarak izlenir ve sonuçlar görüntülenir. Herhangi bir hata mesajı yangın algılama ve söndürme kontrol paneline iletilir. Bu, mevcut gaz miktarının sürekli kontrol altında olduğu anlamına gelir.

Depolanacak olan söndürme gazı miktarı, yangın tehlikesine ve korunan tesisin büyüklüğüne ve niteliğine bağlıdır. Oxeo depolama sisteminin modüler yapısı, müşterinin bireysel gereksinimlerine ve yerel koşullara mükemmel şekilde adapte olmasına ve özellikle sistem tadilatı veya genişletilmesi için maksimum esneklik sağlar.

Yangın Algılama ve Söndürme Sistem Kontrolü

Oxeo söndürme sistemleri denenmiş ve test edilmiş Viking yangın algılama ve söndürme kontrol teknolojisi ile kontrol edilir ve izlenir. Bu, uygun onaylarla desteklenen, elektrik ve mekanik sistem bileşenleri ile mükemmel uyumluluk sağlar. Böylece gereksiz koordinasyon masrafları ve sistemin farklı kısımları arasındaki çabalar veya arabirim problemleri önlenir.

Söndürme bölgeleri, duman, ısı ve / veya alev dedektörleri tarafından sürekli olarak izlenir. Bir yangın durumunda, bu dedektörler FMZ 5000 yangın algılama ve söndürme kontrol paneline bir sinyal gönderir. Panel, daha sonra Oxeo söndürme sistemini ve çok bölgeli sistemlerde ilgili seçici vanayı etkinleştirir. Aynı zamanda, bölgedeki kişilerin ilgili odadan çıkmalarını isteyen akustik ve optik alarmı tetikler ve aynı anda daimi olarak insanlı bir istasyona bir sinyal gönderir. Tek tek tanımlanan ön uyarı süresi dolduğunda, gerçek söndürme işlemi başlar. Bu, söndürücü gazın, boru hattı vasıtasıyla söndürme bölgesine iletildiğini ve söndürme nozullarından çıktığını, yangın kaynağındaki oksijenin yerinin değiştiği anlamına gelir.

Oxeo söndürme sistemleri, son derece kompakt ve yerden tasarruf sağlayan söndürücü gaz tedariği sağlar.

Oxeo söndürme sistemlerinde inert gaz, 140 Lt. hacminde ve 300 bar’lık bir şarj basıncında silindirlerde depolanabilir. Büyük bir hacim ve yüksek şarj basıncı, silindir başına büyük miktarlarda gaz depolamayı mümkün kılar, bu nedenle ihtiyaç için 80 Lt. ye göre sadece birkaç gaz silindiri gereklidir. Buna ek olarak, silindirler çok kompakt olarak ayarlanabilir.

Gaz silindirlerini çok sıralı olarak düzenleme imkânı ve silindir kurulumunu binaya uyarlamak, inert gaz depolaması için ek esneklik yaratır. Sonuç olarak, Oxeo söndürme sistemleri, 80 Lt. / 200 bar’lık gaz silindirleri ve geleneksel bir besleme sistemi ile inert gaz sistemleri yerine söndürücü gaz kaynağı için % 50’ye kadar daha az alan gerektirir.

Oxeo söndürme sistemlerinin kullanımı sayesinde, inşaat maliyetlerini düşürecek yeni binalarda söndürücü madde temini için daha küçük bir alan planlanabilir. Öte yandan, mevcut binalarda, atıl gaz söndürme sisteminin kullanılması çoğu zaman, alana optimize edilmiş gaz depolaması sayesinde mümkündür.

ConstantFlow Teknolojisi

Oxeo ConstantFlow Teknolojisi, doğrudan gaz silindir valflerine monte edilen yüksek performanslı basınç regülatörleri ile çalışır. Söndürme işleminin başlangıcında, çalışma basıncı, bu sayede, gaz tüplerinin çıkışında azami 60 bar’a düşürülür. Buna ek olarak, akışın sabit basınçta sürekliliği sağlanır. Öte yandan, geleneksel inert gaz söndürme sistemlerinde, gaz, 300 bar’a kadar bir şarj basıncıyla söndürme işleminin başlangıcında, silindirlerden boru hattına gider.

Oxeo ConstantFlow teknolojisini kullanırken; boru hatları ve sistem bileşenleri, çoğu zaman azami 60 barlık düşük basınç seviyesi için tasarlanmaya ihtiyaç duymakta ve çoğu durumda önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir.

Özel SPA nozullarıyla birlikte, basınç artışı olmadan sabit akışlı söndürme maddesi, yangın durumunda “yumuşak akış” sağlar. Daha yumuşak akış işlemi, korunan ekipman içindeki titreşimleri azaltır ve özellikle sunucu odaları ve veri merkezlerinde sabit disk gibi hassas ekipmanlarda karşı da oldukça nazik olur.

Aşırı Basınç Tahliyesi

Bir odayı yıkmak için oda içinine yüksek basınçta gaz sağlamanız yeterlidir. Uygun önlemler alınmadığı sürece kapılar, tavanlar ve duvarlarda hasar meydana gelebilir. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için, uygun gazlı söndürme sistemi kurulduğunda, içeride bulunan mevcut havanın tahliyesi için bir aşırı basınç tahliye damperi genellikle korunan odaya monte edilir. Bu damper, önceden belirlenmiş bir oda basıncına ulaşıldığında açılır ve gazla yer değiştiren havanın dışarıya doğrudan kaçmasına izin verir.

ConstantFlow ile Oxeo söndürme sistemlerinde sabit basınçta söndürücü maddenin akışı sayesinde, basınç tahliye damperi geleneksel inert gaz söndürme sistemlerine göre % 60 daha düşük olabilmektedir.

Oda ve ekipman koruması için farklı gereksinimler ve kurulum durumları, ayrı nozul tasarımlarını ister: Oxeo söndürme sisteminin RD, SPA, ARGE ve DD nozulları inert gazı, doğru zamanda ve gerekli hacimde söndürme bölgesine tedarik eder, oksijenin istenilen seviyede yer değiştirmesini sağlar.

RD nozullar – Sağlam ve esnek
RD nozulları oda koruması için Oxeo sistemlerinde en sık kullanılanlardır. Sert ortam koşulları için de uygundur. Geleneksel 1/2″ nozullara ek olarak, Oxeo söndürme sistemi ayrıca 3/4″ RD nozulları da sunmaktadır. 3/4″ RD nozulları 1/2″ nozul uçlarınınkinden iki kat daha fazla yangın söndürme maddesinin deşarıjını sağlar. Bu, %50’ye kadar daha az söndürme nozulu gerektiği ve boru hattının daha esnek tasarlanabileceği anlamına gelir.

SPA nozullar – Yumuşak akış
ConstantFlow teknolojisi ile birlikte, ses yutuculara sahip özel SPA nozulları, bir yangın durumunda “yumuşak akış” oluşturabilir: İnert gazın emisyonu sırasında, ses basıncı seviyesi önemli ölçüde azaltılır ve Oxeo’nun sönümlü akış sistemi ile genellikle daha nazik söndürme işlemi uygular. Bu şekilde ekipman güçlü titreşimlere karşı korunur ve özellikle sunucu odaları ve veri merkezlerinde dönen sabit diskler gibi hassas ekipmanlar zararlı etkilere daha az maruz kalır.

DD nozullar – Gömme montaj
Oxeo söndürme sisteminin DD nozulları, örneğin korumalı tesislerin gövdelerinde veya panellerinde gömme montaj için tasarlanmıştır. Püskürtme nozulları, giriş ve çıkış tarafında diş ile donatılmıştır, böylece dışarıdan muhafaza içine hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilirler.

ARGE nozullar – İnce dozajlı
Kontrol dolaplarında ve diğer küçük kapalı ekipmanlarda veya çok küçük odalarda yangınlarla mücadele ederken, inert gazın küçük, doğru ölçülen dozlarda emisyonu yapılmalıdır. Bunun için Oxeo söndürme sistemi, özellikle küçük nozul deliklerinin söndürme maddesinin son derece ince bir şekilde emisyonunu sağlayan paslanmaz çelikten ARGE nozulları sunmaktadır.

Oxeo söndürme sistemi, kontrol veya sunucu dolapları veya takım tezgahları gibi küçük kapalı ekipmanların korunması için prefabrik kompakt montaj grupları sunar.

Kompakt montaj gruplarında, tüm önemli bileşenler bir kabin içerisinde birleştirilerek toz ve neme veya mekanik strese karşı koruma sağlayan tek bir ünite oluştururlar. Kabin, bir veya iki söndürme tüpü, elektronik olarak izlenen sızıntı göstergesi ve bir elektro manyetik söndürücü aktifleştirme cihazı bulunan bir raf içerir.

Yangın durumunda, ön kapıya entegre edilmiş yangın algılama ve söndürme kontrol paneli, söndürme birimini harekete geçirir. Yangın dedektörlerine Oxeo söndürme boru hatları ve kablo hatları da dahil olmak üzere tüm sistemi bağlamak için kompakt montaj grubundaki standart bağlantıları mevcuttur.

Kompakt montaj grupları, korunan ekipmanın hemen yakınına yerleştirilebilir ve böylece boru hatları ve kablolar için kısa mesafeler sağlar. Onların prefabrikasyonu ayrıca Oxeo söndürme sisteminin çok hızlı ve kolay kurulmasını sağlar.

Viking DesignManager

Oxeo söndürme sistemleri Viking DesignManager ile özel projeler için tasarlanmıştır. Bu hesaplama programı, söndürme sistemi modellerinde çok sayıda akış testinde doğrulanmış olan teorik araştırma çalışmalarına dayanarak geliştirilmiştir.

Viking DesignManager’ın hesaplama hassasiyeti sayesinde, söndürme sistemleri hem emniyet sistemleri açısından hem de ekonomik açıdan optimum şekilde tasarlanabilir: Tasarlanan söndürme sistemlerinin güvenilir ve etkili oldukları kanıtlanmıştır.

ConstantFlow ile veya olmadan, 1/2″ veya 3/4″ nozullu, 200 bar veya 300 bar, tekli veya çoklu zonlu sistemler; Viking DesignManager her zaman her bir proje için ideal sistem varyasyonunu ve çözümü bulacaktır.

Viking DesignManager’a entegre edilen AutoCAD yazılımına yönelik bir arayüz, hesaplamaları kolaylıkla gerçekleştirmeyi ve sonuçların proje belgelerine ve sistem kayıtlarına alınmasını mümkün kılar.

Oxeo söndürme sistemleri, yanıcı sıvılar ve boya sistemleri gibi diğer tehlikeli maddelerle spesifik tehlike alanlarının korunması için ve paternoster depolama alanı gibi püskürtme engelleyici alanlar için idealdir. Argon söndürücü gaz, metal yangınlarını söndürmek için bile kullanılabilir.

İnert gazlar iletken olmadıklarından ve herhangi bir tortuyu terk etmediklerinden, Oxeo söndürme sistemleri, değerli eşyaları veya yeri doldurulamayan kültürel varlıkları ateşe karşı korumak veya elektrikli veya elektronik ekipmanın uzun, pahalı operasyonel duruşlarını önlemek için daima mükemmel bir seçimdir.

Oxeo söndürme sistemlerinin tüm sistem çeşitleri ve seçenekleri VdS Schadenverhütung tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Sistem ayrıca UL tarafından listelenmiş ve diğer uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından onaylanmıştır.

Uygulama Alanları:

 • Kontrol sistemleri, kontrol odaları ve kontrol dolapları
 • Kontrol istasyonları, çalışma ve kontrol odaları
 • Veri merkezi, sunucu odaları ve sunucu rafları
 • Bina Servis Odaları
 • Boyama ve toz boya sistemleri
 • Tehlikeli maddeler ve yanıcı sıvılar için depolama tesisleri
 • Paternoster depoları
 • Makine aletleri
 • Müzeler, arşivler

Viking’den bir Oxeo inert gaz söndürme sistemi seçmenin birçok nedeni vardır:

 • Özel tehlike bölgelerinde ve yüksek veya gizli yangın tehlikesi olan alanlarda bile mükemmel bir söndürme etkisi
 • Kullanılan inert gazlar iletken değildir ve kalıntı bırakmazlar, bu da onları son derece değerli ve hassas ekipmanların korunması için ideal hale getirir
 • Söndürme için gereken konsantrasyonda kullanılan atıl gazlar toksik değildir ve bu nedenle insanlar tarafından sıkça kullanılan bölgeler için uygundur
 • Azot ve argon, ortam havasının doğal bileşenleri olup atmosfere zararlı etki yapmaz.
 • Azot ve argon neredeyse her yerde mevcuttur. Operasyon sonrası hızlı ve uygun maliyetli reaktivasyon
 • Yaygın söndürücü silindirler çok alanlı sistemler birkaç söndürme bölgesi için uygulanabilir ve maliyeti düşürür
 • Oxeo depolama sistemi sayesinde değiştirme veya genişletme önlemleri için yüksek derecede esneklik
 • Oxeo teknolojisi, yangın söndürme maddesinin daha kompakt bir şekilde depolanmasını sağlar ve % 50 ye yakın daha az alan gerektirir
 • ConstantFlow teknolojisi, bir yangın durumunda söndürme maddesinin sürekli sabit akışını sağlar ve bu, % 60’a kadar daha düşük olan basınç tahliye damperi kullanılmasına izin verir
 • Viking DesignManager; her proje için ideal sistem varyasyonu ve çözümü her zaman bulur