Hızlı ve etkili yangın söndürme, karbondioksit söndürme sistemlerinin güçlü noktasıdır. Karbondioksit ile söndürme, oksijeni kaynağında boğar ve yangını sonlandırır. Karbondioksitin yüksek ısı absorbe etme kapasitesi, yangın kaynağından enerjinin geri çekilmesine neden olur ve bu da söndürme etkisini arttırır.

Karbondioksit söndürme sistemleri özellikle yangın durumunda korunan nesnelerin mevcut ve çalışır durumda kalmasını sağlamak, yangın sonrası operasyonel kesintileri en aza indirgemek, yanmış materyal ile yanmamış materyal arasındaki reaksiyonları önlemek için yüksek riskli alanlarda da çok uygundur. Erişimi güç alanlarda (3 boyutlu söndürme etkisi olan) nesnelerin etkili bir şekilde söndürülmesini sağlamak için karbondioksit kullanılır. Karbondioksit söndürme sistemleri, özel söndürme maddesi özelliklerinden dolayı, diğer inert gaz söndürme sistemlerine göre avantaj sağlar: Bir odada bağımsız duran nesneler (lokal uygulama) bile korunabilir. Sıvılaştırılmış karbon dioksit, akış bölgelerinde kalın bir aerosol bulutu oluşturur. Özel Lokal uygulama nozulları sayesinde, korunacak nesneleri söndürme maddesi ile etkisi altına almaktadır.

Karbon dioksitle söndürme işlemi, korunan bölgede bulunan havadaki oksijeni, hacimce yüzde 21’lik doğal seviyenin önemli ölçüde altına düşürür. Yangını söndüren konsantrasyonlarda karbon dioksit söndürme maddesi zararlıdır ve bu nedenle özel güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır.

Söndürme işlemi, önceden belirlenmiş bir uyarı süresine kadar başlamaz, böylece odadan çıkmak için yeterli zaman imkanı bulunur. Tüm uyarı bileşenleri iki kat fazladan sağlanır ve farklı güç kaynaklarına bağlanır.

İhtiyaç duyulan yangın söndürme maddesi miktarı, koruma bölgesinin hacmine ve yüzeyine, kaliteye (örn. Gaz geçirimsizliğine) ve korunması gereken varlıkların türüne bağlıdır. Boru hattının büyüklüğü ve söndürme nozullarının yeri risk alanına dayanırken; söndürme nozulları, tüm söndürme alanı boyunca eşit olarak dağıtılır.

Özel tesislerin korunması için, nozullar, elektrik sigorta panolarının, kablolar veya makine aletleri için nesnenin içine doğrudan monte edilir. Birkaç söndürme alanı, ortak bir söndürücü madde silindirine bağlanırsa; gaz, seçici (selector) vanalar vasıtasıyla her bölge için ayrı dağıtılır.

Karbon dioksit, yüksek basınçlı silindirlerde veya düşük basınçlı büyük tanklarda sağlanır. Optimum sistem, gerekli gazın miktarına bağlıdır.

Yüksek basınçlı çelik silindirlerde söndürücü madde temini

Yüksek basınçlı çelik silindirler, bağımsız bir süspansiyona sahip özel konsol çerçeveleri ile kurulum yerinde bir silindir konsoluna (rack) birleştirilir. Bir veya birden fazla sıraya yerleştirildiğinde, şaşırtıcı derecede büyük gaz miktarları çok küçük bir alanda saklanabilir.

Özel konsol çerçeveleri, genişletilmiş koruma bölgeleri veya ayrı silindirlerin hızlı değiştirilmesi için kolayca adapte edilebilir. Her bir silindir süspansiyonu, aynı zamanda az miktarda söndürücü maddenin sızıntısını otomatik olarak gösteren bir tartım ünitesidir.

Silindir miktarı, kapatma, bırakma ve dağıtım üniteleri gibi sinir sistemi işlevleri ve söndürme sisteminin bileşenleri, söndürme sisteminin işlevsel olarak hazır olmasını sağlamak için sürekli izlenir.

Düşük basınçlı kaplarda gaz temini

Genel güvenlik kavramı için büyük miktarda söndürücü madde gerekiyorsa, özellikle ekonomi gerekçesiyle düşük basınçlı bir sistem önerilir. Sıvılaştırılmış karbondioksit, yaklaşık -20 °C ve çalışma basıncı yaklaşık 20 bardır. Soğutma birimi, sabit bir düşük sıcaklık sağlar. İşletme masrafları optimum izolasyon tasarımı ile asgariye indirilir.

Besleme tankı, kalibre edilebilir bir elektronik tartı birimine monte edilir; bu sayede, gerçek ağırlık ve dolayısıyla sızıntılardan kaynaklanan olası gaz kaybı sürekli olarak görüntülenir.

Karbon dioksit söndürme sistemlerinin kontrolü ve izlenmesi, yangın algılama sistemi tarafından sağlanmaktadır. Yangın dedektörleri korunan bölgeyi izlemektedir. Sistem, dumanı algılarsa, aşırı sıcaklık veya alev yükselirse, yangın algılama kontrol paneli söndürme işlemini başlatır.

Kompakt modüller ile gaz temini

Önceden üretilmiş kompakt modüllerde, tüm bileşenler tek bir ünitede çeşitli fonksiyonlarla birleştirilir ve tozdan, neme ve mekanik hasardan korunan bir koruyucu kabin içine yerleştirilir. Kompakt modüller, elektronik olarak izlenen kaçak göstergeleri ve elektromanyetik gazı serbest bırakan tartım birimleri de dahil olmak üzere, emniyet basınçlı hortumlar vasıtasıyla manifold ile bağlanan, serbestçe süspansiyona alınmış gaz silindirleri bulunan bir kabinden oluşur.

Ön kapıya entegre edilmiş bir yangın algılama kontrol paneli, ısıya veya dumana tepki veren dedektörlere bağlanır ve yangın durumunda söndürme birimini harekete geçirir.

Kompakt modül, korunacak nesnenin hemen yakınına yerleştirilebilir ve standart bağlantılar kullanarak kablo ve boru hattına hızlı bir şekilde bağlanabilir.

Basit ve hızlı kuruluma sahip kompakt modülü; takım tezgahları, elektrik panolarına veya sunucu panolarına gibi birçok obje için geleneksel sistemlere istinaden ilginç ve uygun maliyetli bir alternatif olmaktadır.

Karbondioksit söndürme sistemi üstün özelliklerinden dolayı birçok uygulama alanı için ideal bir yangın koruma çözümüdür.

Karbon dioksit söndürme sistemi için tipik uygulama alanları şunlardır:

 • Haddehaneler
 • Türbinler
 • Trafolar
 • Tehlikeli maddeler için depolar
 • Takım tezgahları ve özel metal işleme sistemleri
 • Boya ve vernik imalat ve işleme alanları
 • Boya ve toz boya kabinleri (ESTA)
 • Hidrolik sistemler
 • Yükseltilmiş Döşeme ve Kablo Kanalları
 • Silolar ve toz filtreler
 • Baskı makineleri
 • Motor test tezgahları ve gemi motor bölmeleri
 • Kontrol sistemleri

Viking’den bir karbon dioksit söndürme sistemi seçmek için sayısız neden var:

 • Gerek oda gerekse lokal nesnelerin korunması için uygundur
 • Karbondioksit, ortam havasının doğal bir bileşenidir ve bu nedenle kolayca bulunur
 • Kalıntı olmadan ve korunan nesneleri etkilemeden söner
 • Söndürme sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar pratik olarak imkansızdır
 • Söndürme maddesi elektriksel olarak iletken değildir ve bu nedenle de elektrik sistemi bileşenlerini korumak için de uygundur
 • Söndürme maddesinin homojen dağılımı ve hızlı konsantrasyon oluşumu optimum etkinliği sağlar
 • Yangından sonra yangın söndürme maddesi kalıntısı yoktur ve bu nedenle temizleme masrafı yoktur
 • Düşük çevre sıcaklığında bile söndürme etkisi sağlanmaktadır
 • Belgeli güvenilir söndürme, varlıkların maksimum korunmasını sağlar
 • Bileşenler için sistem teknolojisi on yıllardır denenmiş ve test edilmiştir
 • Modüler, çok bölgeli sistem neredeyse tüm yenileme veya genişletme önlemlerine kolayca adapte edilebilir
 • Karbondioksit söndürme sistemleri, özellikle düşük basınçlı kaplarda, özellikle yerden tasarruf sağlayan söndürücü madde depolamasına izin verir
 • Yangından sonra, söndürme sistemi kısa sürede düşük bir maliyetle tekrar kullanıma hazırdır
 • Onaylı test yetkilileri tarafından yapılan onaylar ve tasarımın ulusal standartlarla uyumluluğu, sigorta şirketleri ve inşaat yetkilileri tarafından kabul edilmesini sağlar
 • Eğer kurulursa, sigorta şirketleri yangın ve yangın sektörü kesintisi sigortalarında indirim yapar