Devreye alma işlemlerinden sonraki en önemli süreç olan test ve bakım hizmetleri; firmamız tarafından, standartlara uygun olarak hazırlanmış kontrol listeleri üzerinden yapılmakta olup, sistemlerin kontrol edilmesinden sonra, oluşan ya da oluşabilecek aksaklıklar belirlenir ve rapor olarak sizlere sunulur.