Yangın ve Duman Kompartımantasyonu Projesi

Yangını ve dumanı bir bölgede hapsetmek için yönetmelik içerisinde geçen yangın (Yangın Zonu) bölgelerini iyi belirlemek gerekmektedir. Yangın (Yangın Zonu) bölgelerini belirledikten sonra, bu bölgelerin yangına dayanıklılık sürelerini tayin etmek gerekmektedir.

Kaçış Yolu ve Acil Çıkış Yönlendirme Projesi

İnsanları tahliye etmek ve acil çıkışlara yönlendirmek için kaçış yollarının ve merdivenlerinin doğru tasarlanması gerekmektedir. Her binanın metrekareye düşen insan yükü farklıdır. Bu sebeple; endüstriyel binalar ile ticari binalar için aynı koşullar geçerli değildir.

Duman Atım Projesi

Yangın esnasında oluşacak dumanın tahliyesi bazı durumlarda doğal yollar ile bazı durumlarda da mekanik zorlama ile yapılmalıdır. Nerelerde uygulanacağına dair minimum gereklilik yönetmelikte yazmasına karşın, işletmelerin risk durumları ve gereksinimlerini bazen karşılamamaktadır. Böyle durumlarda uluslararası kodlardan faydalanılarak tasarım yapılmalıdır.

Merdiven Basınçlandırma Projesi

Kaçış merdiven kovalarının içerisine dumanın girmemesi, insanların belirli bir sürede rahat bir şekilde tahliye olabilmesi için merdiven basınçlandırma sistemi yapılmalıdır. Bunun için de Avrupa standardına geçen hesap kriterleri kullanılmakla birlikte, firmamız bunu yeterli görmemektedir. Bu sebeple Hem Avrupa normlarına hem de Amerikan normlarına göre projelendirme yapmaktadır.

Otomatik ve Manuel Söndürme Sistemleri Projesi

Binalarda; bina kullanım sınıfı, büyüklüğü ve yüksekliğine göre söndürme sistemi yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Bina tehlike sınıfına, yangın yüküne ve içindeki muhteviyata göre de söndürme sistem tipi belirlenir.

Yangın Pompa Dairesi Projesi

Söndürme sistemleri için gerekli debiyi ve basıncın şehir su şebekesi ile sağlanması Ülkemiz şartlarında neredeyse imkânsız olduğundan, minimum bir adet yangın pompası kullanılması gerekmektedir. Türkiye yangın yönetmeliğinde bir asıl pompanın yanında en az bir adet de yedek istenmektedir.

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Projesi

Söndürme sistemleri her zaman tek başına yeterli gelmemektedir. Binalar da bazı durumlarda söndürme sistemi yapılmazken, algılama ve ihbar sistemleri kurulmaktadır. Hangi tür binalarda, hangi metrekarede ve hangi yükseklikte bu sistemlerin kurulması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir. Genelde EN 54 standardına göre tasarımını yaptığımız projeler de istenilmesi halinde NFPA normlarını da kullanmaktayız.

Acil Anons Sistemleri Projesi

Acil anons sistemi kurulması gereken yerleri belirleyip, bina türüne göre ses şiddeti analizlerini yapılmalı ve bu göre anons cihazlarının yerleşimleri belirlenmelidir.

Sismik Askılama Sistemleri Projesi

Türkiye yangın yönetmeliğinde, söndürme sistemlerinde uygulanması gereken sismik askılama sistemlerinin hangi durumlarda yapılması gerektiği belirtilmiştir. Nasıl yapılacağı konusunda da NFPA 13 ve FM Datasheet 2-8 kodunu baz alarak projelendirme yapan firmamız Erico-Caddy Askılama Sistemleri Hesaplama aracı ile de hesap çıktısı almaktadır.