Yangından korunma sistemlerinde tasarım ve uygulama kurallarının bütünlüğü çok önemlidir. Birbirleri ile örtüşmeyen farklı standartların aynı tasarım içerisinde kullanılması, sıklıkla hatalı tasarım ve imalata neden olur. Dünyada farklı kurumlar tarafından geliştirilmiş ve hali hazırda kullanılan standartlar mevcuttur. Aşağıda da belirtildiği üzere kimi zaman her ikisine de uymak gerekir. Bu gereklilikleri sağlayabilmek için standartlara ve yönetmeliklere yüksek derecede hâkim olmak gerekmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve İlgili Standartlar (Yasal zorunluluk olarak Türkiye’deki projelerde kullanılması gereken yönetmeliktir.

(BYKHY Madde 5-2 Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.)

NFPA National Fire Protection Association (Amerikan Ulusal Yangından Korunma Kurumu Önergeleri)

(Genellikle BYKHY hükümlerinin refere ettiği öncelikli standartlar tarafından kapsanmayan konularda veya sigorta firmaları tarafından talep edilmesi durumunda kullanılmaktadır. NFPA standartları dünya üzerinde kabul görmüş, periyodik olarak güncellenen kapsamlı bir standart olması sebebiyle tercih edilmektedir.)

www.nfpa.org

FM Factory Mutual Loss Prevention Datasheets (FM Sigorta Firması – Kayıp Önleme Teknik Dokümanları)

(FM sigorta firması tarafından sigortalanan yerleşkelerde kullanılması talep edilmektedir. Özellikle endüstriyel tesisler konusunda detay verdiği konularda diğer otoriteler tarafından da kabul görmektedir.)

www.fmglobal.com

VdS  (Almanya Mülk Sigortacıları Birliği)

(Genelde Almanya merkezli yatırımcıların yangından korunma sistemlerinde talep edilmektedir.)

www.vds-global.com